Vuosi 2017 on lähtenyt positiivisissa merkeissä liikkeelle. Talouden kehityksestä kertovat luvut ovat olleet kaikissa suurissa talouksissa odotettua parempia. Optimismin myötä maailman osakemarkkinat ovat alkuvuonna noin parin prosentin plussalla.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreet talousennusteet povaavat maailman talouskasvun kiihtyvän viime vuoden 3,1 %:sta 3,4 %:iin vuonna 2017 ja 3,6 %:iin vuonna 2018. IMF:n ennusteen mukaan talouskasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018 niin länsitalouksissa kuin kehittyvissäkin maissa. Leijonanosa maailman kiihtyvästä kasvusta tulee kuitenkin kehittyvistä maista, joissa kasvu selvästi kiihtyy seuraavina vuosina ja on merkittävästi nopeampaa kuin kehittyneissä maissa.

Kiinan talouskasvuennustetta nostettiin hieman viime vuoden lokakuusta. Maailman toiseksi suurimman talouden ennustetaan hiljalleen hidastuvan viime vuoden 6,7 %:sta 6,0 %:iin vuonna 2018. Talouskasvuennusteen taustalla on luotto viranomaisten talouskasvua tukeviin toimiin kuten luotonannon kasvattamiseen yrityssektorilla, mihin liittyy riski mahdollisen luottokuplan puhkeamisesta. Toisaalta kotitalouksien ja valtion velkaantuminen on vielä vähäistä.

Kasvuennusteita on nostettu viime lokakuun ennusteista myös länsitalouksien, varsinkin USA:n, kohdalla. USA:n talouden hyvä veto säteilisi myös muihin kehittyneisiin talouksiin. USA:n talouskasvuennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, sillä ennusteet nojaavat USA:n uuden hallinnon vauhdittavan taloutta useilla toimenpiteillä kuten veronalennuksilla, infrastruktuuri-investoinneilla ja sääntelyn purkamisella. Näiden toimien toteutumisesta tai mittakaavasta ei vielä ole tietoa.

”USA:n talouden riskinä on mm. talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa.”

Riskinä USA:n talouden kannalta on muun muassa talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa. Yhdysvallat on lähellä täystyöllisyyttä, mikä tarkoittaa, että työttömyysaste ei voi laskea ilman että inflaatio kiihtyy. Talouden hyvä veto alkaa jo nyt näkyä palkkojen nousuna ja sitä kautta myös inflaation heräämisenä. USA:n keskimääräiset tuntiansiot joulukuulta nousivat 2,9 % vuodentakaisesta, mikä on nopeinta tahtia sitten vuoden 2009. Energiasta puhdistettu ns. ydininflaatio on keskuspankin tavoitetason kahden prosentin yläpuolella. Inflaation kiihtyminen voisi saada keskuspankin nostamaan ohjauskorkoa ennakoitua nopeammin.

Markkinoiden katseet ovat nyt keskittyneet siihen, minkälaista linjaa USA:n uusi hallinto lähtee ajamaan ja missä mittakaavassa mahdolliset uudistukset toteutuvat. Uudistusten kannalta keskeistä on Trumpin kabinetin ja kongressin välisen yhteistyön sujuminen. Myös suurien EU-maiden kuten Ranskan ja Saksan tulevat vaalit värittävät alkanutta vuotta ja voivat luoda heiluntaa markkinoille. Euroopan ja varsinkin Britannian kannalta tärkeää on BREXIT-neuvotteluiden alkaminen ja se mihin suuntaan neuvottelut etenevät.

Epävarmuudesta huolimatta tänä vuonna on hyvät edellytykset positiiviselle vuodelle osakemarkkinoilla. Näkemystämme tukee talouden parantuneiden näkymien lisäksi elvyttävä rahapolitiikka ja matala korkotaso.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.