Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman, jonka toimenpiteitä, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä Korkia koordinoi. Ohjelmatyön lähtökohtana on edistää meriteollisuuden säilymistä kilpailukykyisenä työllistäjänä eri alueilla Suomessa.

Kuten elinkeinoministeri Lintilä ohjelman ohjausryhmän nimityksen yhteydessä totesi, ovat vähähiilisyyttä edistävät teknologiat, digitaaliset ratkaisut sekä tehokkaat arvoketjut meriteollisuudessakin avain menestykseen. Ilmastotavoitteet ja digitalisaatio synnyttävät uutta kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia, kunhan alalla panostetaan vahvasti osaamiseen ja innovaatioihin, tuottavuuteen, kansainvälisyyteen ja vientiin sekä yhteistyöhön. Siksi nyt käynnistyvällä ohjelmalla pyritäänkin toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseen ja varmistetaan julkisten tukitoiminpiteiden toimivuus.

Ohjelman koordinaatiotoimenpiteillä pyritään resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön ja suurempaan vipuvaikutukseen. Korkia koordinoi ohjelman toimenpiteitä, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ohjelma tukee tavoitteiden toteutumista määrittelemällä yhteisen kehittämiskohteen, jonka avulla toimenpiteitä ja soveltuvuustarkastelua konkretisoidaan ja joka toimisi toteutuessaan alan taidonnäytteenä. Ohjelman ohjausryhmä määrittelee kehittämiskohteesta syksyllä 2022 alan toimijoita kuunnellen. Korkia tukee kehittämiskohteen määrittelyä selvittämällä meriteollisuuden sidosryhmien tarpeita ja toiveita.

”Työn tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja merkitykselliset Suomen meriteollisuuden yhteistyön kehittämisessä sekä alan nosteen ylläpitämisessä digitalisaatio ja ympäristö edellä. Koordinoimalla hankkeen toimenpiteitä ja viestintää tuomme yhteen alan eri toimijoita ja resursseja, jotta ala pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen myötä alati muuttuviin tilanteisiin ja vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä”, kommentoi Korkian konsultti Emma Salminen.

Meriteollisuus merkittävää Suomen taloudelle

Meriteollisuus on merkittävä talouden ja työllisyyden tekijä Suomessa niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Vuonna 2020 meriteollisuudessa toimi lähes 1 100 yritystä, jotka työllistivät noin 25 400 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 7,65 miljardia euroa. Tuotteiden arvosta 90 prosenttia meni vientiin.

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivan- ja veneenrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista.

”Meriteollisuudella on merkittävä asema Suomen elinkeinoelämässä. Tällä hetkellä meriteollisuus on suurten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä liittyen ilmastomuutokseen ja vaatimukseen päästöjen vähentämisestä. Tämä kansallinen ohjelma on tärkeä, koska se tuo eri toimijat yhteen edistämään suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä kestävällä tavalla”, sanoo kehittämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetty johtaja Jarmo Heinonen Business Finlandista.

Tavoitteena kilpailukykyinen, hiilivapaa ja päästötön laivaliikenne

”Suomen meriteollisuus on ollut ja on edelleen yksi maailman johtavista innovatiivisten ja energiatehokkaiden laivojen ja laivojen järjestelmien toimittajaklustereista. Suomalaisen meriteollisuuden tavoite on kehittää ratkaisuja kohti hiilivapaata ja päästötöntä laivaliikennettä ja tämä kaivattu ohjelma tukee vahvasti tätä tavoitetta. Olemme erittäin tyytyväisiä Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmasta ja sen liikkeellelähdöstä näinä haasteellisina aikoina kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi,” Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja ohjausryhmän jäsen Jyrki Heinimaa.

Ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun. Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ohjausryhmän tuella. Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi ohjausryhmään liikenne- ja viestintäministeriön, Business Finlandin, Suomen teollisuussijoituksen, Finnveran, VTT:n ja Meriteollisuus ry:n edustajat. Vuonna 2021 julkaistu raportti ehdotti ohjelman toteuttamista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.