SIJOITAMME, RAHOITAMME, KEHITÄMME

Rakennamme kestävää kasvua tutkimalla jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja luomalla tarvittaessa niitä itse.

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, mutta niiden tunnistaminen on vaikeaa, varsinkin toistuvasti. Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla sijoittamisen, yritysten kehittämisen ja rahoittamisen. Nautimme ongelmanratkaisusta ja siitä, että voimme osaamisellamme mahdollistaa asiakkaillemme menestyksekkään tulevaisuuden ja samalla ratkaista yhteiskunnalle merkittäviä kestävän kehityksen ongelmia. Tarjoamiemme palvelujen suora seuraus on yhteiskunnan kestävän kehityksen edistäminen. Tämän voimme todentaa.

Onnistuminen yhdessä tuntuu erityisen hyvältä siksi, että teemme kasvun ohella maailmasta vähän paremmin toimivan. Teko kerrallaan. Visionamme on olla kansainvälisesti arvostettu kestävään kehitykseen keskittyvä kehittäjä ja sijoittaja. 

Onnistumisia

AVAINTIETOJA

Me olemme joukko asiantuntijoita - yrittäjiä, konsultteja, sijoittajia ja pankkiireita, mutta ennen kaikkea tekijöitä.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 n. 8,5 M€. Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoteen verrattuna 37 %.

Asiakkaamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia, yrityksiä ja instituutioita.

Tiimimme koostuu yli 75 asiantuntijasta 9 toimipisteessä ja toimintaamme tukee vahva Advisor-verkosto.

ESIMERKKEJÄ PORTFOLIOYHTIÖSTÄMME

Korkian 12 yhtiön kasvuyhtiöportfolio on keskeisessä asemassa missiomme saavuttamisessa. Tuemme kasvua niin kehittäjän, omistajan kuin rahoittajan roolissa

Norsepower

  • Vuonna 2012 perustetun Norsepowerin missiona on vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia tarjoamalla tehokasta helposti käytettävää ja luotettavaa tuulipohjaista työntövoimaa laivoille.
  • Norsepowerin roottoripurje pienentää aluksen polttoaineen tarvetta 5-20 % vuodessa. Roottoripurjeiden teknologia pohjautuu Magnus-ilmiöön, laaja patenttiperheet suojaavat automaatiota.
  • Korkia on ollut alusta asti mukana Norsepowerin kehityksessä ja asiakkaamme ovat kanssasijoittajina yhtiössä.

 

LUE LISÄÄ

Griffin Refineries

  • Griffin Refineries tuottaa jätteestä raaka-aineita, polttoainetta ja energiaa teollisuudelle erityisesti maantieteellisillä alueille, joissa jätteitä ei osata hyödyntää.
  • Yhtiöllä on jalostamokonsepti uusien laitosten rakentamiseen yhteisomistuksessa vahvojen paikallisten kumppanien kanssa ja teknologiamoduuleja olemassa olevien laitosten tehostamiseen ja laajentamiseen.
  • Korkia on ollut alusta asti mukana Griffin Refineriesin kehityksessä ja asiakkaamme ovat kanssasijoittajina yhtiössä.

 

LUE LISÄÄ

BioA

  • BioA on kehittänyt ympäristöystävällisen kierrätyslannoitteen, jolla voidaan korvata maatalouden kemialliset lannoitteet.
  • Kiertotaloutta hyödyntävä tuotantomenetelmä mahdollistaa kierrätyslannoitteen, joka on teholtaan ja hinnaltaan täysin verrattavissa kemiallisiin lannoitteisiin. Yhtiön ensimmäinen tehdas avautuu keväällä 2019 Kotkaan ja tuotannon kasvaessa tehdas pystyy täyttämään koko Suomen luomulannoitetarpeen.
  • Korkia on ollut alusta asti mukana BioAn kehityksessä ja asiakkaamme ovat kanssasijoittajina yhtiössä.

 

LUE LISÄÄ

VAHVUUTENAMME ON TÖRMÄYKSIÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ

Yhdessä uskomme, että...

…uusia ratkaisuja voi syntyä vain uuden ajattelun tuloksena

…monimutkaiset ongelmat ratkaistaan parhaiten yhdessä

…kokemus tuo perspektiiviä, mutta loppujen lopuksi tulokset ratkaisevat

…intohimo on tärkein voimavara tulosten saavuttamisessa

UUTISIA

Viimeisimpiä uutisia ja onnistumisia