MITÄ TEEMME

Rakennamme kasvua tutkimalla jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja luomalla tarvittaessa niitä itse.

Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla sijoittamisen, yritysten kehittämisen ja rahoittamisen. Nautimme ongelmanratkaisusta ja siitä, että voimme osaamisellamme mahdollistaa asiakkaillemme menestyksekkään tulevaisuuden.

Onnistuminen yhdessä tuntuu erityisen hyvältä siksi, että teemme kasvun ohella maailmasta vähän paremmin toimivan. Teko kerrallaan.

Onnistumisia

YKSI VAHVUUTEMME ON TÖRMÄYKSIÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ

Me olemme joukko asiantuntijoita - yrittäjiä, konsultteja, sijoittajia ja pankkiireita, mutta ennen kaikkea tekijöitä. Yhdessä uskomme, että...

…uusia ratkaisuja voi syntyä vain uuden ajattelun tuloksena

…monimutkaiset ongelmat ratkaistaan parhaiten yhdessä

…kokemus tuo perspektiiviä, mutta loppujen lopuksi tulokset ratkaisevat

…intohimo on tärkein voimavara tulosten saavuttamisessa

AVAINTIETOJA JA HISTORIA

Korkia syntyi kun finanssipalveluyhtiö Wallstreet ja konsulttiyhtiö Eera yhdistivät voimansa vuonna 2017

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 n. 6,5 M€. Liikevaihtomme kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 100 % .

Asiakkaamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia, yrityksiä ja instituutioita.

Tiimimme koostuu yli 70 asiantuntijasta 9 toimipisteessä ja toimintaamme tukee vahva Advisory-verkosto.

VALVOVA VIRANOMAINEN

Korkia Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta

Konsernin emoyhtiö Korkia Oy on Finanssivalvonnan valvoma vakuutusedustaja. Tiedot ovat nähtävissä osoitteesta www.finanssivalvonta.fi. Korkia Oy ei omista suoraan eikä välillisesti yli 10%:n osuutta minkään vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta. Mikään vakuutuksenantaja tai sen emoyritys ei omista suoraan tai välillisesti osuutta Korkia Oy:n äänimäärästä tai pääomasta. Korkia Oy on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön asiamies.

Mikäli Korkia Oy:n toiminnasta on huomautettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä. Korkia Oy :n palvelusta tai toiminnasta voi halutessaan tehdä myös vapaamuotoisen kantelun Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonnan tehtävä on ensisijaisesti valvoa menettelytapojen noudattamista muun muassa vakuutus- ja sijoituspalvelualalla. Finanssivalvonta ei ole riidanratkaisuelin. Korkia Oy:n toiminnasta voi tehdä valituksen myös Kuluttajien vakuutustoimiston, Kuluttajariitavaliolautakunnan tai Vakuutuslautakunnan tutkittavaksi. Mahdolliset Korkia Oy:n toiminnasta aiheutuneet erimielisyydet voi saattaa myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.