Inka Lappalainen on aloittanut Senior Managerina Korkian konsultointitiimissä. Inka on tehnyt pitkää uraa VTT:llä konsulttina ja T&K-projektien parissa, ja kokemusta onkin kertynyt useiden eri toimialojen yritysten ja muiden partnereiden kanssa työskentelystä. Tavoitteena Inkalla on auttaa yrityksiä hyödyntämään systeemisiä muutoksia ja disruptioita uusien mahdollisuuksien pohjana taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle kasvulle. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti uusiin liiketoimintamalleihin sekä datan ja digitaalisten alustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin älykkäässä rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä.

Q&A Inkan kanssa:

Mikä sai sinut hakemaan nimenomaan Korkialle?

Korkian profiloituminen yritysten kestävään kasvuun sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kiinnostavilla ja synergisillä kasvualoilla resonoi osaamiseni kanssa ja vastaa sitä, mihin haluan suuntautua entistä vahvemmin tulevaisuudessa. Tämä käsitys vahvistui entisestään inspiroivissa keskusteluissa rekrytointiprosessissa sekä kuullessani tutuiltani hyviä kokemuksia Korkiasta.

Jos sinun pitäisi kuvailla asiantuntijuuttasi 2-3 sanalla, mitä ne olisivat ja miksi?

Hieman pidemmin ilmaistuna sanoisin olevani toimintaympäristön muutosten analyyttinen tulkki sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäjä. Yritysten kestävän kehityksen mukaisessa kasvussa olennaista on tosiaan huomioida kokonaisvaltaisesti sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus. Tämä edellyttää vastuullisuustavoitteiden aitoa integroimista nykyiseen liiketoimintaan sekä sen uudistamiseen tai kasvattamiseen. Regulaatio- ja markkinapaineissa vastuullisuudesta on yrityksille tullut jo monella tapaa välttämättömyys, mutta ennen kaikkea se tulisi nähdä mahdollisuutena rakentaa kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Millaisia tavoitteita tai odotuksia sinulla on uuteen työhösi liittyen?

Odotan pääseväni syventämään kestävän liiketoiminnan osaamistani entisestään. Lisäksi odotan edelläkävijyyttä edustavia asiakasprojekteja, jotka näyttävät suuntaa yli perinteisten toimialarajojen ja arvoketjujen niin täällä kotimaassa kuin globaalissa markkinassakin. Odotan innolla myös inspiroivaa tiimityöskentelyä osaavien kollegojen kanssa sekä asiakkaille arvoa tuottavien asiantuntijapalvelujen kehittämistä osana Korkian kasvutarinaa.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.