Espoon Hanasaaren upeissa puitteissa Korkian, Verbatumin, AIG:n, Boreniuksen, Marshin ja Teknologiateollisuuden järjestämä Uplifted – Leading Through Change -seminaari tarjosi uusia näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen ja ennen kaikkea suuntaviivoja relevanttina toimijana pysymiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Mielenkiintoiset ja nimekkäät puhujat innovaatioprofessori Robert Wolcottista Esko Ahoon maalasivat mukaansatempaavalla tavalla kuvan huomisesta, jossa pärjäävät yritykset, jotka huomioivat oman horisonttinsa rajamailla tapahtuvia muutoksia.

Teknologian kehitys on nopeampaa kuin ikinä ennen. Yksittäiset teknologiset innovaatiot eivät kuitenkaan muuta maailmaa, mikäli ne muodostavat oman erillisen maailmansa. Tähän saakka yksittäiset teknologiset innovaatiot ovat kyenneet muuttamaan maailmaa ja useilla samaan aikaan tapahtuneilla innovaatioilla on ollut merkittävä vaikutus yhteiskuntamme kehitykseen.

”Jos nopeasti muuttuvassa maailmassa mikään ei sitten ole varmaa (ainakaan pitkään), kuinka yritykset ja yhteiskunnat voivat pärjätä kilpailussa?”

Kuitenkin vielä 1990-luvulle saakka yksittäiset innovaatiot muodostivat yhteenlaskun, joka koostui puhtaasti erillisistä pluslaskuista. Kuten prof. Wolcott totesi, yhteiskunnan lävistävä kaikkialle ulottuva ja jakaantuva data on mahdollistanut siirtymisen pluslaskuista kertolaskuihin.

Yksittäiset innovaatiot muuttavat maailmaa aiempaa nopeammin kiitos datan, jonka avulla innovaatioiden vaikutukset kertautuvat näiden törmätessä toisiin innovaatioihin. Innovaatioiden kerrannaisvaikutusten seurauksena maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen.

Uplifted-seminaarin keynote, innovaatioprofessori Robert C. Wolcott ja keksijä, futuristi, säveltäjä Perttu Pölönen.

Jos nopeasti muuttuvassa maailmassa mikään ei sitten ole varmaa (ainakaan pitkään), kuinka yritykset ja yhteiskunnat voivat pärjätä kilpailussa? Vastaus piilee osittain mahdollisuuksien portfoliossa (”Portfolio of optionality”).

Uudet liiketoimintamallit, teknologiat, lainsäädännön vapautuminen, kansainvälinen kilpailu ja digitalisaatio, vain muutaman muutosajurin nimetäkseni, haastavat yrityksiä pakottaen nämä kysymään itseltään ”mikä on ydinliiketoimintaamme ja missä olemme hyviä”?

Usein vastausta lähdetään etsimään organisaation sisältä keskittyen olemassa oleviin vahvuuksiin. Samalla rakennetaan sisäistä linnaa ja puolustusta lähimpiä kilpailijoita silmällä. Monesti tämä on perusteltua, mutta kannattaisiko välillä tarkastella myös oman liiketoiminnan laidoilla, periferiassa, tapahtuvia muutoksia? Löytyisikö täältä uusia mahdollisuuksia, joita kilpailijat eivät ole vielä hyödyntäneet?

”Samassa yhtiössä, yksikössä, johtoryhmässä tai sisäisessä think-thankissa vaikuttavat ihmiset tuppaavat ajattelemaan samalla tavoin.”

Mahdollisuuksien portfolion avulla organisaatiot kykenevät pienentämään riskejään, jotka syntyvät oman ydinliiketoiminnan ulkopuolella, ja jotka eivät aluksi näy mutta lopuksi tuhoavat olemassa olevan liiketoiminnan.

Tiivistetysti kyseessä on toimintamalli, jonka avulla organisaatioille luodaan kustannustehokkaasti näiden tulevaisuuden turvaavia vaihtoehtoja merkittävän epävarmuuden oloissa. Näin tämän päivän riskit tunnistetaan ennen kilpailijoita muokaten näistä oikea-aikaisesti mahdollisuuksia ja lopuksi kriittisiä kilpailuetuja. Samalla vältetään turhat investoinnit (liian ajoissa, liian paljon) sekä kalliit viime hetken ratkaisut (liian myöhään, liian kalliilla).

Mahdollisuuksien portfoliota on Wolcottin mukaan haasteellista rakentaa puhtaasti organisaation sisältä käsin. Samassa yhtiössä, yksikössä, johtoryhmässä tai sisäisessä think-thankissa vaikuttavat ihmiset tuppaavat ajattelemaan samalla tavoin. Monesti ulkopuolinen täysin erilaisia, mutta hyvin perusteltuja, näkemyksiä esittelevä kumppani mahdollistaa portfolion ja sen vaatiman toimintamallin rakentamisen sisäistä kehitystä tehokkaammin.

Professori Wolcottin ja kumppaneiden esitykset kiehtovine tarinoineen toimivat innoittavina esimerkkeinä siitä, mitä voi saavuttaa tarkastelemalla oman ydinliiketoiminnan kannalta periferiassa tapahtuvia muutoksia. Tilaisuus tarjosi menestyvien yritysten reseptejä. Enää tarvitaan reseptejä oikein soveltavia kokkeja.

 

Kirjoittaja Eemil Rauma on Korkian liikenteen palveluista vastaava konsultti. Hän on myös intohimoinen kotikokki, Portviinifanaatikko ja perinteisten toimintamallien haastaja.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.