Rahavirrat ovat vuoden alusta kääntyneet kehittyville markkinoille riskinottohalukkuuden palattua markkinoille. Uskoa kehittyviin maihin luo raaka-aineiden hintojen elpyminen. Myös pelot Kiinan talouskasvun totaalisesta pysähtymisestä ja USA:n talouden ajautumisesta taantumaan ovat hälventyneet.

Sijoitukset kehittyvien maiden osake- ja korkomarkkinoille ovat vuoden alusta tuottaneet paremmin kuin sijoitukset kehittyneille länsimarkkinoille. Viimeisen viiden vuoden tuotolla kehittyvät markkinat puolestaan ovat jääneet pahasti länsimarkkinoiden jälkeen, kun rahaa on virrannut ulos kehittyvien markkinoiden sijoituskohteista niiden epävarmuuden takia.

Kehittyneiden maiden historiallisen alhaiset korkotasot, jopa miinusmerkkiset valtionlainatuotot ja nousseet arvostukset ovat ajaneet tuottoa hakevaa rahaa kehittyville markkinoille alhaisempien arvostuksien ja houkuttelevien korkotuottojen perässä. Myös esimerkiksi euroalueeseen verrattuna talouskasvu on nopeampaa useissa kehittyvissä maissa.

 

Lähtökohdat erilaiset kehittyvien maiden talouskasvulle

Kiinan talouskasvun hidastuessa talouskasvu on tällä hetkellä nopeinta Etelä-Aasiassa sijaitsevissa Intiassa ja Indonesiassa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Intiassa talouskasvun olevan tänä- ja ensi vuonna noin 7,5 %. Indonesialle IMF ennustaa tälle vuodelle 4,9 %:n kasvua ja ensi vuodelle 5,3 %:n kasvua. Molemmissa maissa kulutus kasvaa ja valtion infrastruktuuri-investoinneilta odotetaan lisätukea. Indonesian taloutta tukevat myös pohjista elpyneet raaka-aineiden hinnat.

Tuottoa hakeva raha suuntaa kehittyville markkinoille alhaisempien arvostuksien ja houkuttelevien korkotuottojen perässä.

Nousevat raaka-aineiden hinnat antavat nostetta myös esimerkiksi Brasilian taloudelle. Brasilian sekava poliittinen tilanne on selkiytymässä ja maahan on tämän vuoden aikana virrannut jo runsaasti sijoituksia. IMF ennustaa Brasilian talouskasvun nousevan plussalle kahden seuraavan vuoden aikana muutaman taantumavuoden jälkeen.

Brasilian tapaan poliittisten haasteiden kanssa painineessa Turkissa puolestaan loppukesän vallankaappausyritys ei ole vaikuttanut talouden kehitykseen. Epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen valtaapitävien intresseissä on vakaan kasvun jatkuminen. Tälle vuodelle IMF ennustaa noin 3,8 %:n talouskasvua ja ensi vuodelle noin 3,4 %:n kasvua.

 

Kehittyvien maiden valuutoilla vahvistumispainetta

Samalla kun useiden kehittyvien maiden talouskasvu on nopeaa, on euroalueen talouskasvu maltillista. Hitaan talouskasvun seurauksena Euroopan keskuspankki EKP elvyttää kaksin käsin, minkä seurauksena korkotuotot ovat olemattomat, jopa miinusmerkkiset.

Kehittyvien maiden valtionlainojen tuotot paikallisissa valuutoissa liikkuvat puolestaan aivan eri tasoilla. Esimerkiksi kahden ja kymmenen vuoden valtionlainakorot ovat Brasiliassa noin 12 % ja Indonesiassa noin 6-7 %.

Riskinottohalukkuuden pysyessä hyvänä tuottoa hakeva raha ohjautuu kehittyville markkinoille, mikä luo kehittyvien maiden valuutoille vahvistumispainetta. Euroalueen ongelmien pitkittyessä ja rahapolitiikan ollessa äärimmäisen elvyttävää eurolla puolestaan on heikentymispainetta.

Yksi mahdollisuus hyötyä kehittyvistä markkinoista onkin sijoittaa niiden paikallisiin valuuttoihin. Valuutat sijoituskohteena tarjoavat hajautusta perinteiseen osake- ja korkosalkkuun. Esimerkiksi osakemarkkinoiden laskiessa voi kehittyvien maiden valuutoista saada tuottoa salkkuun.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.