Koronavirus, pullonkaulat, elpyminen, inflaatio sekä korkojen nousu ovat markkinateemoja myös vuonna 2022. Tehosterokotukset sekä virusmuunnosten lieveneminen luovat toivoa rajoitusten höllentymisestä ja kysynnän kestävämmästä vahvistumisesta vuoden 2022 kuluessa. Osa globaalin tuotannon pullonkauloista sekä ylisuuret inflaatiopaineet hellittänevät kesään tultaessa. Markkinoilla köydenveto kasvun ja kiristyvän rahapolitiikan välillä jatkuu. Globaalit talousennusteet luovat saumaa positiivisille yritystulosyllätyksille. Uskomme, että 2022 on vielä kohtuullisen hyvä vuosi osakemarkkinoilla.

 

Tilauskirjasuman purkautuminen tukee kasvun jatkumista epävarmuuksien keskellä

Ostopäällikköindeksit ennakoivat, että globaalin talouden kasvu jatkuu edelleen hyvänä omikron-virusmuunnoksen aiheuttamasta uusien tartuntojen ennätystasoista huolimatta. Teollisuus on globaalisti hyvässä ja varsin yhtenäisessä kasvussa komponenttipulasta huolimatta. Tilauskirjat pullistelevat ja toimitusajat ovat venyneet monilla aloilla ennätyspitkiksi tuotantoa rajoittavien pullonkaulojen vuoksi. Palveluissa on enemmän hajontaa maantieteellisesti koronatilanteeseen sekä rajoituksiin liittyen. Euroalue ja Kiina ovat viime aikoina kärsineet rajoituksista pahemmin kuin Yhdysvallat. Tehosterokotukset ovat päässeet hyvään vauhtiin länsimaissa. Omikron näyttäisi myös olevan aiempia virusmuunnoksia lievempi, mikä luo toivoa paremmasta. Kiinassa talouskasvua hidastaa maan velkaisen ja ylisuureksi paisuneen kiinteistösektorin tervehdyttäminen. Muun muassa kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande horjuu konkurssin partaalla. Yksityisen kulutuksen vauhdittuminen on keskeisessä roolissa Kiinan vuoden 2022 talousnäkymien kirkastumisen osalta. Maassa viritelläänkin uusia elvytystoimia kasvun vakauttamiseksi.

Tuotantokustannusten nopea nousu on jatkunut. Esimerkiksi energian, kuljetusten sekä myös palkkakustannusten nousu aiheuttavat yrityksille yhä merkittäviä kustannuspaineita. Saksan toimeenpanema päätös sulkea kaikki ydinvoimalansa vuoden 2022 loppuun mennessä ei helpota kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon löytymistä Euroopassa. Inflaatio oli vuonna 2021 paljon korkeampi kuin oli yleisesti aiemmin ennustettu etenkin Yhdysvalloissa. Osa inflaatiopiikistä menee raaka-aineiden, koronan runtelemien globaalien tuotantoketjujen sekä koronasta pahiten kärsineiden toimialojen tuotteiden uudelleen hinnoittelun piikkiin. Tuotteiden ja palveluiden loppuhintojen nousuvauhti osoittaa kyselyjen mukaan orastavia tasaantumisen merkkejä, joskin niiden kallistuminen on yhä selvästi nopeampaa kuin mitä keskuspankit haluaisivat nähdä. Kysynnän jatkuessa hyvänä korkeasta inflaatiosta ja virusepävarmuudesta huolimatta talouskasvun ja inflaation keskeiseksi haasteeksi on muodostunut tarjontapuoli. Työmarkkinoiden murros Yhdysvalloissa on pidentänyt tarjontapuolen haasteita. On kuitenkin syytä uskoa, että yritysinvestoinnit piristyvät ja alkavat lieventämään pullonkauloja vuoden 2022 aikana. Yhdysvalloissa infrastruktuuripaketti alkaa omalta osaltaan vauhdittamaan investointeja vuodesta 2022 alkaen.

Vuodelle 2022 maailmantalouden reaalikasvuennusteet ovat +4-5 % ja kuluttajahintainflaatioennusteet liikkuvat vastaavasti +2-3 % tasolla. Inflaatiopaineiden pitäisi helpottaa vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Rahapolitiikka tulee kiristymään vuoden 2022 aikana. Yhdysvalloissa määrällinen elvytys pienenee vauhdilla ja sen on määrä nettona loppua maaliskuun lopussa, kuten myös EKP:n pandemiaan liittyvän osto-ohjelman. Keväästä alkaen Yhdysvalloissa voidaan odottaa tämän vuoden aikana yhteensä kolmea 0,25 % prosenttiyksikön ohjauskoronnostoa. Euroalueella ohjauskorot nousevat aikaisintaan vuonna 2023. Tällä hetkellä 10 vuoden laskennallinen reaalikorko on yli prosenttiyksikön pakkasella sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. On todennäköistä, että pitkät valtionlainakorot jatkavat nousutrendillä myös vuonna 2022. Maltillisesti kiristyvästä rahapolitiikasta huolimatta likviditeetin määrä markkinoilla ja taloudessa jatkuu hyvänä.

 

Vuosi 2022 näyttäisi etenevän myötätuulessa osakemarkkinoilla…

Nykyisellä ja näköpiirissä olevalla pitkällä negatiivisella reaalikorkotasolla sijoitusten siirtymä kohti reaaliomaisuutta, mukaan lukien osakkeet, näyttäisi jatkuvan. Tämän hetken makroennusteet – reaalinen kasvu sekä inflaatio – ovat toiveikkaampia kuin mitä vallitsevat yritysten tuloskasvuennusteet antavat luvan odottaa. Tämä mahdollistaa positiivisia yllätysmahdollisuuksia suhteessa vallitseviin yritystulosennusteisiin. Jos myös inflaatio maltillistuu odotetusti vuoden ensimmäisen puoliskon kuluessa, niin riskit pitkien korkojen rajulle nousulle sekä rahapoliittiselle äkkijarrutukselle pienenevät. Tämä tukisi osakemarkkinoita. Vuonna 2022 globaalin osakemarkkinan tuotto-odotus on +8-12 % haarukassa vahvan vuoden 2021 jälkeen.

 

…mutta pidemmän aikavälin tuotto-odotus on laskussa

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen vahvan elpymisen vuosi yritystuloksissa. Globaalisti tuloskasvu oli noin +50 % edellisvuodesta painottuen Eurooppaan ja suhdanneherkille toimialoille, kuten energiaan ja hyödykkeisiin.

Tuloskasvu on näillä näkymin jatkumassa myös vuosina 2022 ja 2023, mutta tuntuvasti hidastuen. Yritysten marginaalipaineet ovat kasvaneet. Toistaiseksi loppuhintojen korotukset ovat kuitenkin hyvin kompensoineet kasvaneita kustannuspaineita. Osakeanalyytikot arvioivat, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat +7 % vuonna 2022 ja +9 % vuonna 2023. Ennusteiden mukaan tuloskasvu on nopeampaa Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla kuin Euroopassa etenkin vuoden 2023 osalta. Vuonna 2022 suhdanneherkät toimialat eli kestokulutustavarat, energia ja teollisuus ovat kirjaamassa suurimmat tuloskasvuprosentit. Vuoden 2022 osalta ennusteet vaikuttavat jopa varovaisilta suhteessa toiveikkaisiin talousennusteisiin. Vuodelle 2023 tuloskasvu painottuu nykyennusteiden valossa kestokulutustavaroihin ja teknologiatoimialoille, kun taas energia ja hyödykkeet taantuvat. Pidemmällä aikavälillä on syytä uskoa, että keskimääräinen tuloskasvu asettuu historiallisen keskiarvon +7 % tienoille.

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat vahvasta tuloskasvusta huolimatta historiallisesti korkeat sekä absoluuttisesti että suhteutettuna Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korkotasoon. Tämän normaalia korkeamman arvostustason purkautuminen lähivuosien aikana leikkaa osakkeiden tuotto-odotusta. Suhteessa viimeisen 15 vuoden mediaanitasoihin, MSCI AC World -osakeindeksin P/E-luku oli vuoden 2021 lopussa +26 % korkeampi kuin tyypillisesti. Korjattuna pitkällä korkotasolla arvostuspreemio oli +9 %.

Pitkien korkojen nousu muodostaa riskin paitsi talouskasvulle myös osakkeiden arvostustasolle. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko oli vuoden 2021 lopussa 1,5 %, kun viimeisen 15 vuoden mediaani on 2,4 %. Inflaatio on samalla nopeinta 15 vuoteen, joten Yhdysvaltain reaalikorko on nyt historiallisen negatiivinen. Vaikka inflaatio maltillistuisi ennusteita mukaillen tänä vuonna, Yhdysvaltain keskuspankki on joka tapauksessa pienentämässä rahapoliittista elvytystään. Reaalikorko tulee täten nousemaan lähivuosina.

Laskennallisesti seuraavan 5 vuoden keskimääräinen tuotto-odotus osakemarkkinoilla on noin +5 % vuodessa olettaen, että tuloskasvu normalisoituu, pitkät korot nousevat ja osakkeiden arvostustasot laskevat.

 

Vuosi 2021 oli erinomainen osakemarkkinoilla

Vuonna 2021 maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI AC World -indeksi tuotti euroissa laskettuna +28 %. Vastuulliset yritykset sekä laatuyhtiöt tuottivat maailmanindeksiä jonkin verran paremmin. Pienyhtiöiden tuotto jäi sitä vastoin noin kymmenen prosenttiyksikköä jälkeen yleisestä markkinakehityksestä. Viime vuoden alueelliset ääripäät osakemarkkinoilla olivat Yhdysvallat (+37 %) sekä kehittyvät markkinat (+5 %). Kiinan osakemarkkinat tuottivat viime vuonna noin -16 % euroissa laskettuna. Sektoritasolla parhaiten tuottivat vuonna 2021 energia (+48 %), IT (+37 %) sekä rahoitus (+35 %). Viime vuonna heikoimmin kehittyneet toimialat olivat kestokulutustavarat (+17 %), kommunikaatiopalvelut (+18 %) ja päivittäistavarat (+20 %).  Euroalueen valtionlainat tuottivat -3,4 % viime vuonna pitkien korkojen kohotessa. Saksan 10 vuoden valtionlainakorko nousi noin 40 korkopistettä vuoden aikana inflaation nousun ja EKP:n osto-ohjelman hidastamisen seurauksena. Yhdysvalloissa 10 vuoden korko kipusi tätäkin enemmän.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.