Toimintaympäristösi on murroksessa - hyödynnätkö kasvun mahdollisuudet?

Saavuttaaksemme ilmastotavoitteet on rakennussektorin päästöjä vähennettävä rajusti. Toimialaa koskevat määräykset muuttuvat nopeasti, rahoitusta ohjataan kestävän rakentamisen ratkaisuihin ja suomalaiselle tietotaidolle on enemmän kysyntää kuin koskaan aiemmin. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tarjoaa monipuolisesti kasvun mahdollisuuksia koko arvoverkostossa.

Olemme toteuttaneet laajoja vähähiilisen rakentamisen toimiala-analyysejä niin kotimaassa, EU-alueella kuin Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Jaamme mielellämme kanssasi parhaat palat murroksesta veloituksettomassa vähähiilisen rakentamisen tilannekatsauksessa!

 

VARAA TILANNEKATSAUS

Vähähiilisestä rakentamisesta tulee valtavirtaa

Eikä muutos tapahdu vain Suomessa

Vihreällä maat, joissa rakentamissektorin keskimääräinen kasvu vuosina 2021-2024 on ennustettu olevan yli 4 %

Lähde: Stata Industry Outlook (CAGR 2021-2024)
Olemme tunnistaneet vähähiilisessä rakentamisessa mm. seuraavia, ja monia muita, liiketoimintamahdollisuuksia

Ohessa esitetyt liiketoimintamahdollisuudet ovat syntyneet Korkian Business Finlandille toteuttamassa hankkeessa.
Referenssejä

Lukuisat onnistuneet hankkeet ja tyytyväiset asiakkaat puhuvat puolestamme, kuten

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Korkia toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta kansallisen Puurakentamisen ohjelman toisen kehittävän väliarvioinnin. Työn tavoitteena oli tarkastella puurakentamisen mennyttä kehitystä ja tulevia näkymiä, joiden myötä voidaan ohjata ohjelman toteutusta sen jäljellä olevan kahden vuoden kauden aikana, sekä erityisesti tarkastella ohjelman tähänastista toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lue lisää

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on perinteikäs kiinteistösijoitusyhtiö, jonka portfolio koostuu toimisto-, liike-, tuotanto- ja varastokiinteistöistä. Monivaiheisessa hankkeessa Korkia tuki Julius Tallberg-Kiinteistöjä heidän tavoitteessaan parantaa asiakaspalveluaan ja tehostaa toimintaansa luomalla entistä digitaalisemman toimintamallin ja sitä tukevat liiketoiminnan prosessit.

Lue lisää

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Korkia on yhdessä SRV:n kanssa kehittänyt yhtiölle uutta liiketoimintaa elinkaari- ja energialiiketoiminta-alueelle. Liiketoiminnan kantavana ajatuksena on tuoda markkinoille kokonaan uudentyyppinen kiinteistön energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu.

Lue lisää

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Sweco on rakennesuunnittelun markkinajohtaja Suomen markkinalla. Korkia on toiminut Swecon kansainvälistymiseen liittyvän myyntistrategian implementoinnin tukena ja neuvonantajana. Hankkeeseen kuuluu säännölliset tapaamiset Korkian ja Swecon kesken, joissa käydään läpi myyntistrategian jalkauttamisen etenemistä ja pohditaan yhteisesti ratkaisuja strategian jalkauttamisen edistämiseksi.

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Laadimme tiekartan Etelä-Savon rakennustoimialan kehittämiseen vuosille 2021-2025. Työ toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimeksiannosta osana RAKES 2020 -hanketta. Hankkeessa kartoitimme alueellisen rakennusteollisuuden nykytilaa, ekosysteemiä sekä globaaleja, kansallisia ja alueellisia muutosajureita.

LUE LISÄÄ

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Business Finlandin toimeksiannosta Korkia tutki puurakentamisen tilaa maailmalla ja Suomen mahdollisuuksia vastata tähän tilanteeseen. Tavoitteena oli konseptoida täysin uusia puurakentamisosaamisen vientimalleja, joilla Suomen vientipotentiaali saadaan täysin uuteen tilanteeseen. Erityisesti vertailua tehtiin suomalaisen puurakentamisen tasosta keskeisimpiin kohdemaihin ja markkinoihin nähden.

Haluatko kuulla lisää?

Varaa vähähiilisen rakentamisen tilannekatsaus veloituksetta!