Ohjelmistorobotiikka mielletään usein erityisesti hallinnollisten työtehtävien ja tukitoimintojen automatisoinnin työkaluksi. RPA:ta hyödynnetään kuitenkin paljon myös ulkoisiin asiakkaisiin kytkeytyvissä ydintoiminnoissa ja -prosesseissa, kuten erilaisissa tilaus-, hakemus- ja korvauskäsittelyissä, markkinointiviestinnässä ja muissa sidosryhmiin kytkeytyvissä osaprosesseissa.

Suomalaisissa organisaatioissa suoritetun vajaan 900:n RPA-käyttötapauksen tutkimuksessa analysoitiin RPA:lle potentiaalisten osaprosessien ja työtehtävien jakautumista organisaation ydin- ja tukitoimintoihin. Analyysin perusteella määrällisesti suurin osa (62 %) RPA:lle potentiaalisista automaatiokohteista sijoittuu organisaatioiden tukitoimintoihin, mikä sinällään on hyvin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa.

Tutkimusaineiston tarkempi analyysi kuitenkin näyttää, että lukumääräinen runsaus ei tarkoita automaattisesti merkittävää tuottavuusparannuspotentiaalia: tukiprosessien RPA-käyttökohteista vain 30 prosenttiin liittyy merkittävä tuottavuusparannuspotentiaali, kun ydinprosessien osalta vastaava luku on selvästi korkeampi, 43 prosenttia.

Samaa ilmiötä voidaan tarkastella myös toisesta kulmasta: lähes 78 prosenttia organisaatioista, joissa RPA:n hyödyntäminen on jo aloitettu, on automatisoinut ulkoiseen asiakkaaseen kytkeytyviä prosesseja, kun taas tukitoimintojen automatisointia on RPA:n avulla tehty vain 63:ssa prosentissa tutkituista organisaatioista.

Kiteytettynä tutkimuksen tulokset siis osoittavat, että ydintoimintojen RPA-potentiaali on keskimäärin tukitoimintoja suurempi ja organisaatiot lähtevät RPA-projekteissaan yleisemmin liikkeelle ydin- kuin tukitoimintojen automatisoinneilla.

 

Asiakasvaikutukset, volyymi ja automaatiohistoria puoltavat ydinprosessien robotisointia

Mikä selittää ydinprosessien käyttökohteiden potentiaalia ja vahvaa painotusta organisaatioissa? Käytännössä monet organisaatiot aloittavat RPA:n hyödyntämisen tietoisesti niistä käyttötapauksista, joilla on eniten vaikutusta loppukäyttäjään ja asiakkaan kokemaan laatuun. Usein pienemmätkin ydinprosessien RPA-käyttötapaukset ajavat robotiikan tiekartalla ohi tuottavuusparannuksiltaan suuremmista tukitoimintojen käyttötapauksista niiden automatisoinnin laatuvaikutusten vuoksi.

Toinen selittävä tekijä on monesti volyymi. Suomalaisilla organisaatioilla voi olla asiakastietojärjestelmissään satoja tuhansia tai jopa miljoonia asiakkuuksia. On hyvin yleistä, että ydintoimintojen RPA:lle potentiaalisten tehtävien transaktiovolyymit ovat suurempia kuin talous- tai henkilöstöhallinnon prosesseissa.

Oma osansa yhtälössä on myös organisaatioiden automaatioperinteellä: Potentiaalisimmat käyttökohteet ohjelmistorobotiikalle löytyvät tavallisesti toiminnoista, joiden järjestelmien automatisointi on perinteisesti priorisoitu organisaatiossa alas. Varsinkin taloushallinnon järjestelmien rajapintaa on usein automatisoitu jo entuudestaan paljon, mikä vähentää niiden potentiaalia RPA-automaatiolle.

 

RPA:n hyödyntäminen osaksi organisaation strategiaa

RPA-strategia tulee aina synkronoida organisaation strategiaan ja ICT Road Mappiin. Kun lähdet liikkeelle RPA-projektissasi, mieti organisaatiosi strategisia painopisteitä. Määrittele organisaatiosi keskeisimmät suorituskykymittarit, jotka tukevat tavoitteitasi.  Jos toiminnan kehittämisen keskiössä on asiakkuuksien ja asiakasarvon kehittäminen, anna tämän näkyä myös RPA-tiekartassasi ja painota rohkeasti ydinprosesseja, joiden automatisoinnilla on suoria asiakasvaikutuksia.

 

Kirjoittaja Justus Tirronen on Korkialla ohjelmistorobotiikan ratkaisukonsulttina työskentelevä lähes valmis diplomi-insinööri.  Justuksen vapaa-aika kuluu erilaisten pallojen perässä juostessa ja ystävien kanssa maailmaa parantaessa. Lue myös artikkelisarjan aiemmat osat Mututuntumasta faktoihin – mihin robotiikkaa oikeasti käytetään suomalaisissa yrityksissä? (osa 1) ja Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen ei ole pelkkää kustannussäästöjen hakemista – laatu ja strategiset näkökulmat ovat monesti hyödyntämisen keskiössä (osa 2)

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.