Maanantaina 10.5.2021

Vedyn vientiklusteri GCC-maihin -webinaari

Korkia toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaniensa LUT-yliopiston, Rejlersin ja Kova PMC:n kanssa hankkeen, jossa käynnistämme suomalaisen vetyklusterin yritysten vientiä GCC-alueelle ja autamme yrityksiä mukaan kohdealueen isoihin investointihankkeisiin.

WEBINAARI
Korkia järjestää maanantaina 10.5. klo 10-11 webinaarin, jossa esittelemme tarkemmin hankkeen projektisuunnitelmaa ja siihen liittyviä yksityiskohtia. Projektisuunnitelman lisäksi webinaarissa kuullaan Suomen Riadissa toimivan suurlähettiläs Antti Rytövuoren katsaus GCC-alueen tilanteeseen vetytalouden kehittämisessä. Webinaarin jälkeen järjestämme yrityksille yksityiskohtaisia istuntoja, joissa keskustelemme suomalaisten yritysten rooleista vientihankkeessa.

REKISTERÖITYMINEN
Ilmoittauduthan ystävällisesti mukaan tapahtumaan tästä.

 

Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Suomen asiantuntemuksen yhdistäminen GCC-maiden kiinnostukseen vetyteollisuudesta tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia vedyn arvoketjussa

POLIITTISET TAVOITTEET

GCC-maat tunnistavat tarpeen siirtyä fossiilisen energian tuottamisesta uusiutuvan energian tuotantoon. Alueen maat haluavat monipuolistaa paikallista teollisuutta öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolelle ja näkevät vedyn keskeisenä tekijänä muutoksessa.

AURINKOVOIMA

GCC-maiden aurinkoenergia tarjoaa mahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon. Emiraateissa sijaitsee kaksi maailman kymmenen suurimman joukossa olevaa aurinkovoimalaitosta (1,2 GW ja 2,0 GW), joista toinen on valmistunut ja toinen rakenteilla.

VETYPUISTOT

GCC-maissa suunnitellaan useita vetypilottilaitoksia ja -puistoja. Emiraattien ensimmäinen uusiutuvalla energialla toimiva vetyelektrolyysin koelaitos on rakenteilla. Useat yritykset ja valtioiden instanssit selvittävät vedyn käytön ja jatkojalostuksen mahdollisuuksia.

ENERGIAOSAAMINEN

GCC-mailla on pitkä historia energiatuotannon ja prosessiteollisuuden parissa ja heillä on paljon omaa osaamista erityisesti öljy- ja petrokemian teollisuudessa, jotka ovat jo nyt suuria vedyn käyttäjä. Tämä antaa heille vankan pohjan sekä sekä luontaista osaamista vetytalouteen.

10.5.2021

Tilaisuuden agenda

Yhteistyökumppaneiden esittely
Rejlers, Jarmo Suominen
LUT, Petteri Laaksonen
Korkia, Martti Malmivirta

Projektisuunnitelma
Korkia & LUT

Katsaus GCC-alueen tilanteeseen vetytalouden kehittämisessä 
Suurlähettiläs Antti Rytövuori

Vapaata keskustelua yritysten kanssa