19.4.2017

Finanssipalveluita tarjoava Wallstreet ja yritysten kasvustrategioihin erikoistunut Eera yhdistyvät. Markkinoille syntyy uusi ja ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa sijoituspalvelut, kasvuyhtiöiden kehittäminen ja rahoitus sekä liikkeenjohdon strateginen konsultointi muodostavat uuden arvonluonnin ekosysteemin. Kaupassa Wallstreet Financial Services Oy ostaa osakevaihdolla Eera Oy:n ja Eera Industrial Development Oy:n koko osakekannan.

Yhdistämällä osaamisensa Wallstreet ja Eera pystyvät jatkossa tarjoamaan asiakkailleen laaja-alaisesti kasvua tukevia ja arvoa synnyttäviä palveluita.

Wallstreet on vuonna 2006 perustettu valtakunnallisesti toimiva finanssialan yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan riippumatonta omaisuudenhoitoa, pääomasijoitusta, kasvuyhtiösijoituksia, yrityskauppojen konsultointia ja muita innovatiivisia palveluja asiakkaiden varallisuuden hoitamiseen ja kasvattamiseen.

Eera on kansainvälisesti toimiva pioneeriyhtiö, jonka juuret ovat liikkeenjohdon konsultoinnissa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan kasvua tukevassa strategiatyössä, uuden liiketoiminnan käytännön rakentamisessa ja tehokkaan liiketoiminnan rakentamisessa. Eeran palvelualueita yhdistää kyky tunnistaa mahdollisuudet asiakkaan alaa ravistelevan disruption kautta. Eeralla on toimipisteitä Suomen lisäksi Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä. Yhdistymisen jälkeen Eera jatkaa edelleen omalla nimellään ja Eeran ydinliiketoiminta, kasvustrategioiden kehittäminen ja tukeminen, jatkaa entisellään.

Yritysosto on iso askel Wallstreetin tulevaisuuden visiota kohti. ”Sijoituspalvelutoimiluvan saamisesta asti vuonna 2014 olemme määrätietoisesti rakentaneet uuden ajan varainhoitotaloa”, Wallstreet-konsernin toimitusjohtaja Pauli Mäenpää kertoo. ”Pyrimme olemaan askeleen edellä muita ja haluamme erottautua asiakkaillemme tuotetulla lisäarvolla mitattuna”, Mäenpää jatkaa.

Palvelutarjonnat täydentävät toisiaan: tulevaisuudessa Wallstreet ja Eera voivat tukea asiakas- ja kohdeyhtiöiden arvonluontia kaikissa kasvun vaiheissa, niin kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa ja yhtiöiden liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä kuin rahoituksen järjestämisessä ja yritysjärjestelyissä.

”Yhdistämällä osaamisemme tuomme markkinoille aivan uudenlaisen yhdistelmän asiantuntijuutta. Pystymme jatkossa tarjoamaan yritysasiakkaillemme laaja-alaisesti kasvua tukevia ja arvoa synnyttäviä asiantuntijapalveluita, ja samalla pystymme tarjoamaan suomalaisille sijoittajille yhä innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä sijoitusratkaisuja ja -kohteita, myös kansainvälisellä tasolla”, Mäenpää kertoo.

Sijoittajat etsivät vaihtoehtoja

Finanssiala elää tällä hetkellä suurten muutosten aikaa. Palvelujen digitalisaatio ja globalisaatio luovat uusia sijoitusmahdollisuuksia, mutta samalla Fintech-alan kehittymisen ja lainsäädännön kiristymisen myötä kilpailukenttä muuttuu. Sijoittajat vaativat yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja innovatiivisia sijoituskohteita kustannustehokkaasti.

Viime vuosina vaihtoehtoisten sijoituskohteiden suosio on ollut voimakkaassa kasvussa. ”Matala korkotaso, epävarma markkina ja osakkeiden korkea volatiliteetti ovat saaneet sijoittajat etsimään yhä enemmän vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot (kuten esimerkiksi asunto-, aurinkoenergia-, infrastruktuurirahastot), yrityslainat tai muut pääomasijoitukset”, Mäenpää kertoo. Yhdistämällä voimansa Wallstreet ja Eera kehittävät mm. uusia kansainvälisiä pääomarahastoja.

Kasvuyhtiöt etsivät fiksua rahaa

Eeran sitoutuminen tuloksiin ja valmius osallistua ratkaisujen investointiriskeihin synnytti vuonna 2015 Eera Industrial Development -nimisen sisaryhtiön. Tämän sijoitusyhtiön portfoliossa on useita disruptiota hyödyntäviä kasvuyrityksiä, joissa Eera-ryhmä on mukana omistajana ja kehittäjänä. Portfolioon kuuluu mm. vuonna 2012 Eeran toimesta perustettu meriteknologiasektorin cleantech-yritys Norsepower, jonka ratkaisu on moderni tuuliapupropulsiojärjestelmä, joka on samalla maailman ensimmäinen kaupallisesti hyödynnettävä uusiutuvan energian ratkaisu meriliikenteessä.

”Perinteiset toimintatavat haastava toimintaympäristön murros voi synnyttää tyhjiön, jossa piilee mahdollisuus”, kertoo Eeran hallituksen puheenjohtaja Martti Malmivirta. ”Wallstreetin ydinliiketoiminta sekä Eeran asiantuntemus vakiintuneiden yritysten uuden kannattavan kasvun rakentamisessa ja kasvuyhtiöiden vauhdittamisessa mahdollistavat sen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisesti ja hyödyntämään näitä mahdollisuuksia yhä laajemmin”, Malmivirta jatkaa.

Wallstreetin pääomasijoitustoiminnan ja Eera Industrial Developmentin fokus on uusiutuvassa energiassa ja disruptiivisten muutosten ympärille rakennetuissa kasvuyhtiöissä. Wallstreetin ensimmäinen pääomarahasto WS Solar Energy Fund on Suomen ensimmäinen puhtaasti aurinkoenergiavoimalaitoksiin sijoittava rahasto. Yhdistettynä Wallstreetin ja Eeran kansainväliset verkostot kattavat Etelä-Euroopan, Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan ja Aasian.

Vastaavaa suomalaista, mutta kansainvälisesti toimivaa, koko arvoketjun hallitsevaa rahoitusalan ja liikkeenjohdon konsultoinnin yhdistävää yhtiötä ei ole. Uuden konsernin liikevaihto ylittänee 7 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja sen palveluksessa on noin 60 henkilöä. Tulevaisuudessa tavoitteena on panostaa yhä enemmän kansainvälistymiseen ja uusien innovatiivisien palvelujen tuottamiseen sekä yrityksille että sijoittajille. Suunnitelmissa on jatkaa kasvua orgaanisesti ja yritysostoin.

Wallstreetin ja Eeran muodostamaan uuden arvonluonnin ekosysteemiin kuuluvat jatkossa seuraavat palvelut: omaisuudenhoito (Asset Management), liikkeenjohdon konsultointi (Consulting), pääomasijoitus (Private Equity), kasvuyhtiösijoitukset (Venture Capital) sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyt (Corporate Finance).

Kaupan vahvistaminen edellyttää Wallstreetin yhtiökokouksen ja Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Katso myös Kauppalehden artikkeli tästä.

Lisätietoja:

Wallstreet Financial Services Oy
Pauli Mäenpää, Konsernin toimitusjohtaja, +358 50 550 7121, pauli.maenpaa@wallstreet.fi

Eera Oy
Martti Malmivirta, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 555 4720, martti.malmivirta@eera.fi

Wallstreet on vuonna 2006 perustettu suomalainen valtakunnallisesti toimiva vakavarainen yrityskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen kaikkia omaisuuden hoitamiseen ja varallisuuden kasvattamiseen liittyviä palveluita. Wallstreetin palveluihin kuuluvat riippumaton omaisuudenhoito, pääomasijoitustoiminta, kasvuyhtiösijoitukset, yritysjärjestelyiden konsultointi sekä muut varallisuuden hoitamiseen ja kasvattamiseen liittyvät palvelut. Konsernilla asiakkaina on yli 13.000 yritys-, yksityis- ja instituutioasiakasta. Konsernin omistavat sen johto, henkilöstö sekä yli 500 sijoittajaa. (Lisätietoja: www.wallstreet.fi)

Eera on vuonna 1986 perustettu suomalainen asiantuntijayritys. Eeran palvelualueita ovat kasvua tukeva strategiatyö, uuden liiketoiminnan käytännön rakentaminen ja tehokkaan liiketoiminnan rakentaminen. Vuosien varrella Eera on liikkeenjohdon konsultoinnin rinnalla panostanut paljon uuden liiketoiminnan synnyttämiseen sekä omissa nimissään että eri alojen startup-yrityksiä tukien. Tämä teollisen kehittämisen toiminta saavutti vuonna 2015 sellaiset mittasuhteet, että Eeran rinnalle perustettiin sisaryhtiö Eera Industrial Development. (Lisätietoja: www.eera.fi ja www.eeraindustrial.com)

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.